Wij respecteren uw privacy!


De website van de Partij voor Ouderen en Veiligheid voldoet aan de nieuwste wettelijke eisen voor de verwerking van persoonsgegevens en bescherming van uw privacy. Op deze pagina leest u hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Dag onbekende bezoeker!

Het klinkt misschien vreemd, maar voor ons bent u een onbekende bezoeker! De website van de Partij voor Ouderen en Veiligheid plaatst namelijk geen cookies op uw systeem en maakt geen gebruik van tracking of analytics. Onze website is ook voorzien van een versleutelde HTTPS verbinding om uw privacy extra te beschermen. De reden daarvoor is simpel: uw privacy is voor ons belangrijk!

Wat doen wij niet?

Wij leggen graag duidelijk uit hoe wij ons aan de nieuwste privacywetgeving houden. Als politieke partij vinden wij die transparantie zeer belangrijk:

Analytics

Wij gebruiken op onze website geen analytics of tracking software en verzamelen geen gegevens over uw websitebezoek.

Cookies van onze website

Onze website is zo ontworpen en gebouwd dat zij geen cookies nodig heeft en/of plaatst.

Cookies van onze sociale media kanalen

Wij plaatsen geen cookies van sociale media kanalen. Facebook, Twitter en Youtube plaatsen cookies wanneer deze kanalen in een website zijn geïntegreerd. Daarmee volgen deze kanalen u en verzamelen zo ontzagwekkende hoeveelheden gegevens over u. Daar doen wij niet aan mee! Wij hebben onze website zo gebouwd dat u via knoppen naar Facebook of Twitter wordt doorverwezen in een nieuw scherm. Als u op onze website een Youtube-film ziet, is dat eigenlijk een plaatje dat bij aanklikken verwijst naar de video op Youtube. De websites van Facebook, Twitter en Youtube zullen u vragen of u vervolgens akkoord gaat met hun voorwaarden.

Waarom deze pagina?

Vanaf 1 juni 2012 is in Nederland een aanpassing op de Telecomwet van kracht, de zogenaamde 'Cookiewet'. In mei 2018 is deze verder aangescherpt met de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid staat voor transparantie, daarom wordt u bij een bezoek aan deze website uitgebreide informatie aangeboden door middel van deze pagina. Wilt u maatregelen nemen om uw privacy online te beschermen? Een up-to-date internetbrowser helpt u uw privacy te beschermen! Verschillende internetbrowsers zijn voorzien van een zogeheten Do-not-Track functie (DNT).

Verdere persoonsgegevens

De Partij voor Ouderen en Veiligheid verwerkt op een aantal plaatsen op deze website en offline persoonsgegevens.

Als u ons een bericht stuurt

Via de pagina 'Contact' en via de contactformulieren op de individuele pagina's van onze raadsleden kunt u ons eenvoudig per e-mail een bericht sturen. Wij beschermen uw privacy tijdens dat proces door een versleutelde https verbinding te gebruiken en door e-mails niet verder op te slaan in een database. U ontvangt van ons een kopie van het bericht.

Wij vragen u naar uw geslacht, voorletters, roepnaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en vragen u naar wat u ons wil vertellen. Om uw privacy te beschermen zijn van deze velden alleen uw achternaam, e-mailadres en de inhoud van het bericht verplicht. Deze zijn met een groen accent gemarkeerd en voor de duidelijk wijzen wij u daar ook op wanneer u het formulier invult.

Daarnaast vragen wij u of wij u onze e-mailnieuwsbrief mogen sturen. Om uw privacy te beschermen staat de optie standaard op 'Nee, dat mag niet'.

Uw bericht wordt door ons bewaard in een e-mailprogramma. Onze accounts zijn voorzien van complexe wachtwoorden die wij minimaal jaarlijks wijzigen. Afgehandelde berichten worden door ons periodiek verwijderd. Als u wilt dat wij uw bericht na verwerking onmiddellijk verwijderen, dan kunt u dit aan ons aangeven.

Als u lid bent of wilt worden

Via onze website kunt u aangeven dat u lid wilt worden van de Partij voor Ouderen en Veiligheid. Wij vragen u daarbij naar uw geslacht, voorletters, roepnaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum en geven ruimte om ons nog verdere informatie te geven. Mocht u deze gegevens niet online willen invullen dan kan dat. In het formulier zijn alleen uw achternaam, e-mailadres en telefoonnummer verplicht. Na verzending nemen wij dan telefonisch contact me u op voor het afhandelen van uw verdere aanmelding.

Na verzending verwerken wij uw aanmelding en lidmaatschapsgegevens in onze beveiligde en offline ledenadministratie. Wij bewaren uw gegevens gedurende uw lidmaatschap en vragen u bij beëindiging daarvan of wij uw gegevens mogen bewaren of dat u wilt dat deze worden vernietigd.

Leden ontvangen van ons jaarlijks een bericht voor het voldoen van het lidmaatschapsgeld. Wij slaan uw bankgegevens daarbij niet op in onze administratie. Wij administreren of en wanneer het lidmaatschapsgeld is voldaan. Wel beschikt onze bank uiteraard over gegevens van de door u aan ons gedane betalingen. Deze gegevens zijn beschermd via de beveiliging van onze bank. Gegevens over aan ons gedane betalingen moeten wij van de Belastingdienst gedurende 7 jaar bewaren. Hierna worden deze vernietigd.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Partij voor Ouderen en Veiligheid verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Mogelijkheid u als lid aan te melden van onze partij
  • Ons berichten te sturen
  • Onze financiële administratie te voeren

De Partij voor Ouderen en Veiligheid zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij stellen persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor onderzoek of voor commerciële doeleinden.

Vragen over uw gegevens?

Heeft u vragen over verwerking van uw gegevens door de Partij voor Ouderen en Veiligheid? Neem dan contact met ons op via info@pov-nederland.nl.